RÄTT FRAM 
 Vårterminen 2017 

ikram.jpg

Vårterminen 2017

Den första utbildningsomgången av RÄTT FRAM startade våren 2017 och bestod av åtta officiella sammankomster. Några av träffarna huserade vi i våra egna lokaler på Lillatorpsgatan i Bö, medan de flesta träffar ägde rum på olika platser runt om i Göteborgsområdet. Vi besökte bland annat Världskulturmuseet, Göteborgs Folkhögskola, Hammarkullens fritidsgård, Frilagret och Fryshuset.

Vid varje träff deltog även samhällsrepresentanter från olika områden, tillexempel riksdagsledamöter, lokalpolitiker, integrationspolisen, studievägledare samt representanter från diverse olika föreningar och organisationer. Varje sammankomst har haft ett övergripande tema och samhällsrepresentanterna har närvarat där de har passat in. Projektets olika teman har under den första utbildningsomgången varit: ”Att leva tillsammans”, ”Utbildning i Sverige”, ”Att arbeta i Sverige”, ”Svenska samhället - demokrati och mänskliga rättigheter”, ”Att vara med och påverka – politik”, ”Att vara med och påverka - föreningar och organisationer”.

Här kan du läsa en intervju i Göteborgs Fria där vårens projektsamordnare Tova, projektledare Yllka, språkledare Bushra och två av deltagarna, Diana och Mahdi – berättar om sina upplevelser av den första utbildningsomgången.

Om du är intresserad av att ta del av projektberättelsen för RÄTT FRAM år 1 så finns den att läsa i sin helhet här.

 

Stort tack till alla deltagare, samhällsrepresentanter, språkledare och volontärer!

 

svantenimo.jpg
fryshus.jpg
bagher.jpg

"Jag lärde mig mycket om hur man kan hitta jobb i Sverige och vad som är viktigt att ha när man söker ett jobb"

Screen Shot 2017-08-15 at 10.40.01.png
gäng.jpg
samir.jpg
diana.jpg

"Jag har lärt mig om jämställdhet och hur man kan reagera mot rasism"

Screen Shot 2017-08-15 at 10.40.01.png