RÄTT VÄG 

IMG_9341.jpeg

 RÄTT VÄG

RÄTT VÄG erbjuder individuellt stöd och vägledning. Syftet är att möta och följa upp varje ungdom utifrån hens specifika behov. Det kan handla om att finna lösningar på praktiska problem, hjälpa till med läxor, skriva CV, lotsa ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa i rätt händer eller bara vara en lyssnande medmänniska. 

Under höstterminen 2019 ses vi i vår lokal i Lagerhuset, på tisdagar mellan kl. 16-20. Då är b.la. läxhjälparna på plats.

Se info och datum i vår kalender.