Ungdomsgruppen

En mötesplats för ungas organisering där önskningar och förhoppningar kan förverkligas och viktiga röster göra sig hörda.

Vad vi gör

I ungdomsgruppen DIN RÄTT träffas och organiserar sig de ungdomar som genomgått en första utbildningsomgång av RÄTT FRAM. Ungdomarnas behov styr vad gruppen väljer att göra, och med stöd av RÄTT FRAM försöker vi tillsammans förverkliga dessa önskemål och idéer. Efter höstens utbildningsomgång av RÄTT FRAM kommer ungdomsgruppen att fyllas på med nya deltagare.

Hittills har DIN RÄTT träffats för att öva på att skriva CV och personligt brev. Genom Arvsfondsprojektet Vattenvana har ungdomsgruppen även fått möjlighet att testa på segling och att gå i simskola.

Några av ungdomarna har, i samarbete med KulturUngdom, besökt Almedalsveckan i Visby. Inför resan anordnades det en foto- och filmkurs där de som var intresserade fick lära sig grundläggande kunskaper i hur kameran fungerar. Kursen berörde dessutom video, bildredigering samt filmklippning. DIN RÄTT har även fått besök av Theeijs som är grafisk formgivare och introducerade ungdomarna i hur man animerar text och bild.

Flera av de ungdomar som engagerat sig i DIN RÄTT är nu anställda i projektet RÄTT FRAM, bland annat som språkledare, ambassadörer, fotograf och i projektets referensgrupp.

Förutom ovan nämnda har DIN RÄTT lett fram till nya bekantskaper och vänskaper, till oväntade möten och till arbetsanställningar. Vi ser fram emot fortsättningen.
 

 
IMG_0536.JPG