Kartläggning 

33207407_574073619645736_6665603490351415296_o.jpg

Kartläggning

Med finansieringsbidrag från Delegationen mot segregation (DELMOS) har MiM under vintern 2018/2019 sammanställt en rapport över insatser som vänder sig till nyanlända ungdomar i Göteborg.

Syftet med rapporten har dels varit att sammanfatta och presentera en övergripande bild över det inkluderingsarbete som bedrivs i Göteborgsområdet idag riktat specifikt till målgruppen ensamkommande/asylsökande/nyanlända ungdomar. Dels har syftet varit att ur ett segregationsperspektiv undersöka hur vi kan skapa och erbjuda fler möten och mötesplatser mellan nya och etablerade svenska ungdomar runt om i Göteborg. Djupintervjuer med nyanlända unga och ungdomar som vuxit upp i staden har genomförts. Därutöver har MiM besökt och intervjuat representanter från en rad olika institutioner, organisationer, föreningar och verksamheter – från civilsamhälle, såväl som från näringsliv, akademi och offentlig sektor. MiM:s förhoppning är att denna rapport ska kunna fungera som en språngbräda för ytterligare samarbeten samt bidra till utvecklandet av fler nödvändiga insatser i mottagandet av våra nya, unga, invånare i staden.

MiM har som ambition att fortlöpande uppdatera denna översikt. Hör av dig till oss om du önskar korrigera eller lägga till aktuell information om en verksamhet i rapporten. 

Här kan du ta del av rapporten.